ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

معرفی محله

New Page 1

مشخصات کلی محله :

نام منطقه: ۲۲
نام ناحیه: ۱
شماره و نام محله: ۱
تعداد خانوار: ۷۴۶
تعداد افراد به خانوار: میانگین ۴ نفر
تعداد خانوار به واحدهای مسکونی: هر بلوک ۴ خانوار
تعداد افراد خانوار به مساحت خانه: ۴ نفر(تقریبی)
جمعیت مردان: حدود ۱۴۴۴
جمعیت زنان: حدود ۱۲۸۱
جمعیت ثابت تقریبی: حدود ۲۷۲۵
جمعیت شناور تقریبی: ۲۰۰۰۰ نفر (تقریبی)
جمعیت اتباع بیگانه: ۲۰۰ نفر(تقریبی)
درآمد سرانه: -
میانگین سنی: ۳۰ سال(تقریبی)
درصد باسواد: ۷۰%(تقریبی)
میانگین میزان تحصیلات: دیپلم(تقریبی)
درصد بیکاری: ۲۰%(تقریبی)