دوشنبه, 01 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
خوش آمدید

پارکهای درون شهری

ردیف نام زمان بهره برداری وسعت تقریبی
(متر مربع)
آدرس و تلفن
طول هفته روزهای تعطیل
۱ ساحل ۱۷۶۰۰ ورودی دهکده المپیک
۲ فرهنگ ۶۰۰۰ ضلع جنوب بلوار ورزش غربی – نبش المپیک ۱۱ – محوطه دهکده المپیک
۳ فرهنگ در حال ساخت - - -

پارکهای جنگلی

ردیف نام زمان بهره برداری  وسعت تقریبی (متر مربع) آدرس و تلفن
طول هفته روزهای تعطیل
۱ لتمال کن ۷۷۶۰ ضلع شمال اتوبان همت- حدفاصل دانشگاه علوم انتظامی

بوستان

ردیف نام زمان بهره برداری وسعت تقریبی (متر مربع) آدرس و تلفن
طول هفته روزهای تعطیل
۱ ساحل همه روز قابل بهره برداری است ۱۷۶۰۰ ضلع شمال بزرگراه همت ورودی شهرک حاشیه مسیل کن
۲ فرهنگ همه روز قابل بهره برداری است ۶۰۰۰ جنوب بلوار اصلی شهرک غرب پارکینگ شرکت واحد

پارک ها و بوستان ها