ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

خدمات در محله

باشگاههای ورزشی

ردیف

نام

نام مدیر

نوع فعالیت

تعداد اعضاء

مساحت (متر مربع)

آدرس

تلفن:

1

سوله ورزشی شهدا

آقای صابری

هوازی و حرکتی

100

 500

شهرک دهکده

 44759745

2

سالن ورزشی توحید

آقای حسنی

کشتی- بدن سازی-و...

۲۰۰نفر

۵۰۰

شهرک دهکده

۴۴۷۱۳۰۱۰

  

مراکز فرهنگی و هنری:

 

سینما

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت
(نفر)

مساحت
(متر مربع)

آدرس

تلفن:

۱

دهکده

آقای علویان

زمان احداث دهکده

۴۰۰ نفر

 

شهرک دهکده

-

سایر مراکز فرهنگی (اندیشه سرا، خانه مشق و ...)

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت
(نفر)

مساحت
(متر مربع)

آدرس

تلفن:

۱

پاتوق محله

-

۱۳۷۸

۲۰نفر

۲۰۰مترمربع

مقابل سینما

-