دوشنبه, 01 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

زندگی در محله

مراکز خدماتی و رفاهی

رستوران

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

۱

بام لتمان

رضایی

اتوبان همت – جنب پروژه آگاهی

۴۴۷۳۰۰۸

خوابگاه

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

۱

دانشگاه علوم انتظامی

سرهنگ نجفی

ضلع شمال اتوبان همت – دانشگاه علوم انتظامی

۴۸۹۳۱۲۰۰

دستشویی های عمومی

ردیف

آدرس

وضعیت عمومی
(بافت،بهداشت،امکانات)

معضلات

۱

پارک فرهنگی ۲ چشمه

+

-

۲

پارک ساحل ۱۳ چشمه مکانیزه

+

-

سایر مراکز خدماتی - رفاهی

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن

۱

فروشگاه تعاونی مصرف تربیت بدنی

آقای کرکبودی

دهکده المپیک – جنب سینما

۴۴۷۱۳۰۱۰

۲

خط واحد اتوبوس رانی

-

 

-

۳

مرکز تعویض پلاک خودرو و شماره گذاری راهنمائی و رانندگی

-

انتهای اتوبان همت _نرسیده به شهرداری منطقه ۲۲

-