دوشنبه, 01 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

شورایاری

شرح وظایف اعضای شورایاری

1- اعضاء شورایاری می‌بایست از قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مطلع باشند تا مطالبات را با توجه به قوانین منتقل نمایند

۲- شناخت وضع موجود:

شورایاری‌های می‌بایست بانک اطلاعات محله را تشکیل بدهند و امکانات را شناسایی نمایند – جمعیت ساکن منطقه را بشناسند که چه توانمندیها و چه مشکلاتی دارند

۳- فرهنگ‌سازی:

فرهنگ سازی مشارکت را توسعه می‌دهد، هزینه‌ها را کم می‌کند و از مشکلات اجرایی پروژه‌ها می‌کاهد و پروژه‌ها اثر گذار می‌شوند

۴- تعامل محله‌ها:

نقاط مشکل ساز محله – اعتیاد – نیازمندان و فرصتها و تهدیدها شناسایی و با استفاده از فرصتها تهدیدها کم اثر و رفع شوند – بین محلات نیز تعامل باشد.