ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

خوش آمدید

-هیئت امناء و شورایاری سرای محله هر هفته سه شنبه ها جلسه برگزار میکنند

-دوشنبه 92/5/7  در ساعت 16-مصوب گردید اعضای هیئت امناءو شورایاری محله حداکثر تلاش خود راجهت یاری رساندن به خانواده های معلواین جسمی و ذهنی در محله انجام دهند.

-مصوب گردید مجموعه ورزشی شهدای دهکده المپیک به سرپرستی موقت آقای شمع خانی در حوزه آقایان اداره گردد.