ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

شکوفاشکوفا(شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات):مخفف مناسبی از دامنه گسترده ای است که از ایده بنیادی شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات الهام گرفته شده است.

مفهومی که در پی شکوفایی ارزش های نهفته در کانون اجتماعی و فرهنگ محله و ارزش های نهفته در ذات محورهای همسایگی است.

مدیریت شهری تهران،از منظرنگاه اهداف و برنامه های مورد تاکید در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،فرآیند ویژه ای را تعریف نموده است.فرآیندی که افزایش کانون های اجتماعی

و فرهنگی به منظور تقویت سرمایه های اجتماعی و پرورش ظرفیت های فرهنگی محلات افق نگاه آن است.

در فراز این افق ما شاهد تشکیل کانون هایی به این شرح هستیم:

    کانون بازیهای رایانه ای

    کانون رسانه دیجیتال

    کانون برنامه نویسی موبایل

    کانون طراحان گرافیکی

    کانون روباتیک

    کانون توسعه مهارت های رایانه ای

    کانون وبلاگ نویسی