ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

پژواک

فراخوان نخستین جشنواره

 

«پژواک محله»

 

پژوهش و اطلاعات کاربردی محله‌ای

 

 

 

با استعانت از درگاه الهی و نظر به اهمیت و ضرورت تدوین و جمع‌آوری پژوهش‌ها و مطالعات محله‌ای در جهت نهادینه کردن محله‌محوری، اداره کل مطالعات فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران در نظر دارد با مشارکت نهادهای مرتبط و همکاری متخصصان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه پژوهش، نخستین جشنواره پژوهش و اطلاعات کاربردی محله‌ای (پژواک محله) شهر تهران در آذر ماه 1392 برگزار نماید.

 

«پژواک» بازتاب، طنین و بازنمایی است از «پژوهش‌ها»، «آثار کاربردی»، «مطالعات»، «پژوهش‌واره گروهی» و «کندوکاو و کاوش» محله‌ای که نهادینه كردن مشارکت‌های اجتماعی را در بخش مطالعات، مد نظر دارد و اهمیت رویکرد مشارکت مردمی و پژوهش‌مداری را یادآوری می‌نماید. از کلیه استادان، صاحب‌نظران، دانشجویان و پژوهشگران بویژه پژوهشگران محله‌های شهر تهران دعوت می‌شود تا با مشارکت فعال خود و ارایه مقاله و اثر پژوهشی، ما را در این راه یاری نمایند:

 

الف - بخش‌های اصلی جشنواره:

 

1-    مقاله پژوهشی

 

2-    آثار پژوهشی محله‌ای

 

3-    گزارش هم‌اندیشی‌های محله‌ای

 

4-    ایده‌های پژوهشی محله‌ای

 

5-    ترسیم سیمای اجتماعی و فرهنگی محله (نیم‌رخ محله)

 

6-    سند توسعه مطالعات و پژوهش‌های محلی‌ای

 

 

 

ب- محورهای جشنواره:

 

1.      در بخش مقاله پژوهشی

 

1.1.     پژوهش‌های محلی: مبانی نظری، چیستی و چرایی آن

 

1.2.      جایگاه پژوهشگران محله و خانه پژوهش در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محله

 

1.3.     چالش‌ها و مشکلات پژوهش‌های محله‌‌اي

 

1.4.     راهکارها و ساز و کارهای ارتقاي خانه پژوهش در بهبود کیفیت زندگی محله

 

1.5.     پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله و نقش پژوهشگران محله

 

1.6.     راهکارها و الگوهای جلب مشارکت اثرگذاران در خانه‌های پژوهش

 

1.7.     شيوه‌هاي مشاركتي در پژوهش‌هاي محلي با تأكيد بر فعاليت خانه پژوهش

 

1.8.     طرح تفصیلی محله: الزامات و اقتضائات آن

 

 

 

2.     در بخش آثار و گزارش‌های پژوهشی محله‌ای

 

2.1.   مشارکت محله‌ای: ویژگی‌ها، چالش ها و راهکارها

 

2.1.1. تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مشارکت در محله :چالش‌ها، مشکلات و راهکارهای ارتقای کمی و کیفی مشارکت در محله

 

2.1.2.  نقش، جایگاه و بررسی عملکرد مدیریت محله در ساختار مشارکتی

 

2.1.3.  مطالعه تطبیقی مشارکت محله‌ای (یک محله تهران و محله‌های سایر شهرها یا کشورهای دیگر)

 

2.2.   اقتصاد محله‌ای: کسب و کار و کارآفرینی محله‌ای

 

2.2.1.  بررسی وضعیت موجود و ظرفیت‌های محله‌ای کسب و کار

 

2.2.2.  نقش خیریه‌ها و تعاونی‌های محله‌ای در بهبود و ارتقای اقتصاد محله‌ای

 

2.2.3.  خودگردانی و درآمدزایی سالم محله‌ای: طرح‌ها، ابتکارات و راهکارها

 

2.2.4.  راهکارهای توانمندسازی اقتصادی در محله و بهبود فضای کسب و کار محله‌ای

 

2.2.5.  کارآفرینی محله‌ای با تأکید بر حوزه فرهنگ و محصولات فرهنگی و مشاغل خانگی

 

2.3.   روابط و مناسبات اجتماعی محله‌ای

 

2.3.1.  فرهنگ شهروندی و آموزش شهروندی در محله و راهکارهای ارتقای آن

 

2.3.2.  روابط اجتماعی و همسایگی در محله: آسیبها، چالش‌ها و راهکارها

 

2.3.3.  بررسی و تحلیل شرایط محله از حیث همبستگی‌های اجتماعی- قومی و نسبی- سببي

 

2.3.4.  مزیت‌ها، فرصت‌ها و عناصر فرهنگی و اجتماعی مطلوب محله‌ای

 

2.3.5.  نقش و جایگاه مدیریت محله و سراهای محله در بهبود تعاملات و روابط اجتماعی محله

 

2.4.   مسائل و آسیب‌های محله‌ای

 

2.4.1.  بررسی و تحلیل وضعيت آسیب‌های اجتماعی شایع در محله و راهکارها

 

2.4.2.  گسست‌های اجتماعی و فرهنگی در محله‌: وضعیت موجود و راهکارهای رفع آن

 

2.4.3.  راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های مردمی  در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح محله (نمونه موردی)

 

2.4.4.  نقش نهادهای محله‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح محله(چگونگی و چرایی آن)

 

2.4.5.  نقش مسجد، مراکز دینی و فعالیت‌های دینی محله در کاهش آسیب‌های اجتماعی

 

2.4.6.  فضاهای بی‌دفاع شهری در سطح محله: وضعیت موجود، آسیبها، چالش‌ها و راهکارها

 

2.5.   ساختار و مناسبات مدیریت محله‌ای

 

2.5.1.  ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت محله و سرای محله‌: ساختار و کارکرد آن در محله

 

2.5.2.  نقش سرای محله در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری (مطالعه موردی محله)

 

2.5.3.  نقش خانه‌های 14 گانه در محله‌ها: چالش‌ها و راهکارها

 

2.5.4.  بررسی و آسیب‌شناسی نظام ارتباط و تعاملات مدیریت محله با شهروندان و ارایه راهکارها

 

2.5.5.  راهکارهای ارتقا و رسیدن به وضعیت مطلوب مدیریت محله (با توجه به ویژگی‌های محله)

 

2.6.   کالبد و ساختار فیزیکی محله‌ای

 

2.6.1.  منظر، سیما و مبلمان شهری در محله: وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راهکارها

 

2.6.2.  ترسیم وضعیت مطلوب کالبدی و معماری محله

 

2.6.3.  آسیب‌شناسی و ارایه راهکار برای موضوع ساخت و ساز در محله

 

2.7.   زندگی روزمره و زیست محله‌ای

 

2.7.1.  زیست کودکان در محله: آسیب‌ها و راهکارها

 

2.7.2.  زیست سالمندان در محله: آسیب‌ها و راهکارها

 

2.7.3.  زیست گروه‌ها و افراد خاص در محله (معلولان، کم توانان و افراد در معرض آسیب)

 

2.7.4.  زنان و زندگی محله‌ای

 

2.7.5.  بررسی و تحلیل مشکلات زیست محیطی محله و راهکارها

 

2.7.6.  خانواده و سبک زندگی در محله

 

2.7.7.  ورزش، تفریحات سالم و اوقات فراغت در محله

 

2.8.   هویت و تعلقات محله‌ای

 

2.8.1.  بررسی و تحلیل وضعیت متغییرهای هویت فرهنگی و اجتماعی در محله

 

2.8.2.  شناسایی ظرفیت‌ها و عناصر هویت بخش محله‌ای

 

2.8.3.  ساز و کارها و راهکارهای ارتقاي هویت محله‌ای توسط مدیریت محله و سرای محله

 

2.8.4.  سازش بین توسعه شهری مدرن و هویت سنتی و قدیمی محله‌ای (احیا و بازتعریف هویت محله‌ای)

 

2.8.5.  نقش برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جشنواره‌ها در ارتقای هویت محله‌ای (مطالعه موردی)

 

2.8.6.  نقش مسجد، مراکز دینی و فعالیت‌های مذهبی و قرآنی در بهبود هویت محله‌ای

 

2.8.7.  بررسي تعلق اجتماعي در سطح محله

 

2.9.   نظام ارتباطات و اطلاع‌رسانی محله‌ای

 

2.9.1.  بررسی وضعیت موجود و نظام ارتباطات و اطلاع رسانی محله‌ای، چالش ها و راهکارها

 

2.9.2.  رسانه‌های محله‌ای و نقش و جایگاه آنها در بهبود اطلاع‌رسانی محله‌ای

 

2.9.3.  اینترنت در محله و فضای مجازی: ظرفیت‌ها و چالش‌ها

 

2.9.4.  ساز و کارها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود نظام اطلاع‌رسانی و ارتباطات مدیریت محله

 

2.9.5.  جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی در محله و نقش آنها در اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی

 

2.10.                    خدمات شهری در مقیاس محله‌ای

 

2.10.1.      حمل و نقل در محله: چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارها

 

2.10.2.      ایمنی و مدیریت بحران در محله: چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارها

 

2.10.3.      فضای سبز: چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارها

 

2.10.4.      بررسی آسیب‌شناسی و ارایه راهکارهای مربوط به بهبود فرایند تولید و جمع‌آوری زباله در محله

 

2.10.5.      خدمات فرهنگی و هنری: صنایع و محصولات فرهنگی، هنری و تفریحی در محله

 

2.10.6.       بررسی و تحلیل وضعیت کلی محله از منظر ارایه خدمات شهری در ابعاد مختلف آن

 

2.10.7.      بررسی و تحلیل یک مورد از خدمات شهری رایج در محله، اسیب شناسی و ارایه راهکارهای آن

 

 

 

3.    در بخش گزارش هم‌اندیشی‌های محله‌ای

 

3.1.     آموزش وتوانمندسازی محله‌ای

 

3.2.     فرهنگی و هنری

 

3.3.     سلامت و محیط زیست محله‌ای

 

3.4.     توسعه زیرساخت‌های محله‌ای

 

3.5.     مشکلات و آسیب‌های محله‌ای

 

3.6.     ورزش و اوقات فراغت محله‌ای

 

 

 

4.    در بخش ایده‌های پژوهشی محله‌ای

 

4.1.     طرحنامه‌های پژوهشی

 

4.2.     کاربست‌های پژوهشی

 

4.3.     کاربست‌های مدیریتی

 

5.     در بخش ترسيم سيماي اجتماعي و فرهنگي محله(نيم‌رخ محله)

 

6.     در بخش سند توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي محله‌اي

 

 

 

ج- شرایط عمومی تدوین و ارسال پژوهش‌ها

 

1-                 آثار ارسالی مبتنی بر داده‌های پژوهش‌های میدانی باشد.

 

2-                 آثار ارسالی باید متکی به پژوهش‌های سال‌های 1390-1392 باشد.

 

3-                 غیر از بخش مقاله‌های پژوهشی، آثار مرتبط با پنج محور دیگر باید  مربوط به یک محله از 374 محله تهران باشد.

 

4-                 آثار ارسالی به طور دقیق یکی از محورها و زیر محورهای مدنظر را پوشش دهد.

 

5-                 به عنوان یک معیار خاص و ویژه این جشنواره، آثار حتی‌الامکان مشارکتی و با مشارکت و همکاری ذی‌نفعان محله‌ای(مدیر محله، خانه‌ها، پژوهشگر محله و هیئت امنا) تهیه شده باشد.

 

6-                 ساختار و شکل تدوین و نگارش مقاله‌ها و گزارش‌ها باید در چارچوب مقاله‌ها وگزارش‌های علمی ـ پژوهشی تنظیم شود.

 

7-                 جداول، نمودار، آمار و اطلاعات لازم پیوست آثار باشد.

 

8-                 خلاصه و چکیده پژوهش ارسالی به تایید کمیته علمی جشنواره برسد

 

 

 

د- چگونگی ارسال آثار:  

 

1.       ارسال آثار به دبیرخانه اجرایی جشنواره مستقر در معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری مناطق 22 گانه

 

2.       آثار در دو قالب به دبیرخانه ارسال می شوند:

 

ü       از طریق ارسال دست نوشته و پرینت آثار به دبیرخانه های اجرایی در مناطق (آدرس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه، نشانی پستی دبیرخانه مرکزی گروه علمی به نشانی بالاتر از میدان گلها، خیابان جهان آرا، کوچه رحیم زاده پلاک 86 زنگ 1 واحد 3  و تلفن 88024836 – 88636340 - 88636144)

 

ü      از طریق بارگذاری بر روی  سایت مربوط به جشنواره www.PejvakeMahale.ir

 

 (لازم به ذکر است آثار با فرمتdoc  تحت برنامه word 2010-2013 ،فونت 14 B zar باشند)

 

3.       مشخصات کامل پژوهشگر و محقق در صفحه نخست اثر همراه با شماره تماس و ايميل ارسال گردد.

 

 

 

ه- چگونگی بررسی و انتخاب آثار پژوهش برتر:

 

1-                 ابتدا  شاخص‌ها و محورهای ارزيابي توسط كميته علمي مستقر در اداره کل مطالعات به مناطق اعلام می‌گردد.

 

2-                 همه آثار پژوهشی در هر منطقه توسط معاونت اجتماعي و فرهنگی جمع‌آوری می‌شود. از اين رو، پژوهشگران علاقه‌مند به شركت در جشنواره بايد اثر پژوهشي خود را با توجه به محله مورد نظر، به معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه شهرداري آن محله تحويل دهد.

 

3-                 بررسی اولیه آثار گردآوری شده بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده از سوی کمیته علمی، توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی در منطقه صورت می‌گیرد.

 

4-                 نتایج بررسی اولیه کلیه آثار از سوی مناطق به کمیته علمی ارسال می‌گردد.

 

5-                 آثار انتخاب شده در مرحله اول با لحاظ کامل شاخص‌های علمی توسط کمیته علمی در اداره كل بررسی و داوری می‌شود و برگزيدگان هر رشته انتخاب مي‌شوند.

 

ط ـ جوايز

 

1.       در بخش مقاله به 3 اثر برگزيده جايزه تعلق خواهد گرفت.

 

2.       در بخش آثار پژوهشي برای آثار برگزیده اول تا سوم هر يك از محورهاي ده‌گانه 3 جايزه و جمعا 30 جایزه تعلق خواهد گرفت. البته برترین اثر پژوهشی این بخش، در بین رتبه‌های اول، جایزه ویژه دریافت خواهد نمود.

 

3.       برای گزارش هم‌انديشي‌هاي محله‌‌اي، ايده‌هاي پژوهشي محله‌اي، ترسيم سيماي اجتماعي و فرهنگي محله و سند توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي محله‌اي به تفكيك براي آثار اول تا سوم و در مجموع 12 جايزه تعلق می‌گیرد.

 

(سایر اخبار و اطلاعات مربوط به جشنواره متعاقبا در سایت جشنواره اطلاع‌رسانی خواهد شد).

 

 

 

و- مهلت ارسال:

 

1.       ارسال چکیده و اصل مقاله تا 5 مهر ماه

 

2.       ارسال اصل مقالات و آثار پژوهشی تا 5 آبان ماه