ﺳﻪشنبه, 23 مهر,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
طرح سنجش عدالت اداره سلامت(مرحله1 و مرحله 2)

منطقه 22-ناحیه1- محله1

مقدمه:

سلامت به مفهوم جامع آن در بر گیرنده بسیاری و یا همه ارکان زندگی اعم از جسمی،روانی،معنوی، محیط فیزیکی و اجتماعی استو بنابراین پرداختن به سلامت نیازمند آگاهی از همه مسائلی است که به نوعی تاثیر گذار بر سلامت انسان و جامعه هستندو در درجه دوم همکاری بخش های مختلف جامعه اعم از مردم و سازمانها وتصمیم گیران و سیاستگزاران در تامین سلامت مردم اجتناب ناپذیر است.

با توجه بر زندگی شهرنشینی و تاثیر آن بر زندگی فرد،خانواده، جامعه و کشورها، می توان آنرا مولفه اصلی سلامت نامید. شهرنشینی می تواند با فراهم آوردن امکانات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی،شرایط بهتر سلامتی را بدنبال داشته باشد در حالیکه در اکثر نقاط جهان شهرنشینی برنامه ریزی نشده متاسفانه اثرات منفی متنابهی را بر سلامت افراد جامعه بجا گذاشته است.

صرف پیشگیری و درمان بیماریها توسط ارائه دهندگان خدمات، منجر به بهبود سلامت جامعه نمی شود. تنها با اصلاح و بهینه سازی مولفه های اجتماعی- اقتصادی که به شدت سلامت انسانها را تحت تاثیر قرار میدهند،مثل درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و محیط زیست می توان به بهبود سلامت جامعه بصورت پایدار دست یافت. از اینرو مرحله دوم طح سنجش عدالت، در جهت تحقق عدالت و کاهش نابرابریها بویژه در حوزه های اجتماعی،با مدیریت شهرداری تهران و با همکاری سازمانهای مختلف طراحی و معرفی گردید و از ابتدای سال 1390، اجرای دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

اهداف طرح سنجش عدالت

1.تعیین تفاوتهای زندگی بهینه میان ساکنان مناطق نابرخوردار باسایر مناطق شهری.

2.اتخاذ راهبردها، مداخلات و اقداماتی که برای کاهش نابرابری ها میان مردم ساکن در مناطق مختلف یک شهر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

حیطه های موربررسی این طرح:

1.      حیطه زیر ساخت و محیط فیزیکی

2.      حیطه توسعه انسانی و اجتماعی

3.      حیطه توسعه اقتصادی

4.      حیطه حاکمیتی

5.      حیطه سلامت

6.      حیطه تغذیه

 

مراحل اجرای دور دوم طرح سنجش عدالت

Ø      نمونه گیری دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر تهران (1390)، منطبق بر جمعیت در سطح محله، به این منظور جمعیت هر محله ملاک انتساب تعداد بلوک بود.

Ø      آموزش 1400سلامتیار، مسئول خانه سلامت و کارشناس سلامت مناطق در 12 روز(در دهه آخر شهریور و هفته اول مهر).

اجرای طرح سنجش عدالت در محله دهكده المپيك:

این طرح در دهه آخر شهریور سال 1390، در ابتدا به مسئولین خانه سلامت و سپس به سلامتیاران آموزش داده شد. در محله دهكده المپيك خانم سارا رنجبر جدي به عنوان مسئول خانه سلامت دراجرای این طرح شرکت داشتند و سلامتیاران همکار در اجرای این طرح:

1.فاطمه صادقي كارشناس اموزش بازيافت

2. جناب آقاي كشتكار مسئول خدمات شهري

3. سميرا رنجبر جدي سلامتيار

 

 اجرای مرحله دوم طرح سنجش عدالت (زنان چاق 15 سال و بالاتر)

*با توجه به شروع مرحله دوم  طرح سنجش عدالت با موضوع زنان چاق  15 ساله و بالاتر کارگاههای آموزشی تحت عنوان بیماری های ناشی از چاقی ،آموزش شناخت داروهای گیاهی ،آموزش قرص های گیاهی موثر در کاهش وزن افراد چاق و همچنین برگزاری جشنواره غذا، تست بی ام آی ،قند خون و فشار خون،مشاوره فردی  و گروهی پزشکی با همکاری خانه سلامت و مرکز بهداشت و پایگاه حضرت ابوالفضل (ع) دهکده المپیک برگزار گردید.

*در واقع هدف کلی از برگزاری  این شاخص پیشگیری از بیماری های ناشی از چاقی ،آشنایی بیشتر با گیاهان دارویی در کاهش وزن افراد چاق،رسین به وزن مناسب  و پیشگیری از بیتحرکی منجر به اضافه وزن در زنان چاق می شود انجام گردید.

*برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان سلامت و تغذیه توسط کارشناس ارشد روانشناسی سرکار خانم مرادی وهمچنین مشاوره فردی روانشناسی در سرای محله دهکده المپیک برگزار گردید.

*برگزاری تست بینایی سنجی برای کودکان سنین نو پا تا شش سال توسط  اپتو متریست با همکاری خانه سلامت در مرکز بهداشت دهکده المپیک برگزار گردید.

BizModules - UltraPhotoGallery